“Mijn kennis en ervaring wil ik delen”

Na mijn pensionering wil ik nog graag mijn ervaringen delen. En actief betrokken blijven binnen mijn werkgebied. Bijna mijn hele werkzame leven heb ik gewerkt binnen de psychiatrie en daar verschillende functies bekleed. De laatste 13 jaar heb ik gewerkt als GGz Agoog binnen het team Dubbele Diagnose en behandeling in Groningen (samenwerking van Lentis en de VNN).

Ik word er weer blij van om binnen mentorschap te mogen werken met bevlogen mensen die vol enthousiasme hun clienten tegemoet treden. Vanuit mijn werkervaring, opgedaan binnen de psychiatrie en verslavingszorg, zal ik een ondersteunde en adviserende rol vervullen. Ik ben blij mijn ervaringen te kunnen inzetten en te delen binnen het mentorschap.

Albert Jan Martinus

Adviseur mentoren