Mentorschap aanvragen

De start

Na de aanvraag van mentorschap gaan we direct voor u aan de slag. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we de vraag van uw kant, en de mogelijkheden van onze kant. Als de klik er is gaan we een plan van aanpak maken.

Bovendien maken we de vereiste documenten in orde. Het mentorschap moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. Hierin wordt u door de mentor begeleid.

Het mentorschap

Als de aanvraag is goedgekeurd, is de mentor uw wettelijke vertegenwoordiger. De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Als een arts de cliënt wilsbekwaam acht, dan kan een cliënt ook zelf beslissingen blijven nemen. In andere gevallen heeft de cliënt daar de toestemming van de mentor voor nodig.

De hoofdtaken van het mentorschap bestaan uit: belangenbehartiging, advisering en vertegenwoordiging.

i

Plan van Aanpak

Het uitgangspunt van het mentorschap is een persoonlijk plan van aanpak. Hierin staan: het doel, bijzonderheden en eventuele aandachtspunten. Zodat bij aanvang van het mentorschap voor zowel cliënt als kantonrechten helder is welke doelen worden nagestreefd.

Vertrouwenspersoon

De mentor van Kompas bezoekt de cliënt regelmatig. Voor passend mentorschap is het belangrijk om vertrouwen op te bouwen en te behouden. Door elkaar goed te leren kennen kan de mentor op de juiste manier handelen. Het persoonlijke contact is essentieel in de werkwijze van Kompas. De mentor betrekt de cliënt zo goed mogelijk bij zijn/haar werkzaamheden.   

Kosten mentorschap

De kosten voor een mentor zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie. Er zijn regelingen die een vergoeding mogelijk maken.

Tijdens het kennismakingsgesprek kan de mentor u hierover informeren.

]

Beëindiging mentorschap

De taak van de mentor eindigt:

 • Wanneer iemand zijn of haar belangen zelf weer kan behartigen.
 • Door tijdsverloop – als het mentorschap voor een bepaalde tijd was afgesproken.
 • Na overlijden van een mentor of cliënt.
 • Als de mentor onder curatele, bewindvoering of mentorschap wordt gesteld.
 • Door ontslag of beëindiging van het mentorschap door de kantonrechter.
 • Als het mentorschap wordt vervangen door een andere maatregel.

Voor beëindiging is altijd contact met de rechtbank nodig.

Documenten

De mentor begeleidt u bij het invullen van de juiste formulieren.

De aanvraag wordt ingediend bij de kantonrechter. Hiervoor zijn de volgende documenten nodig:

 • Aanvraagformulier voor de kantonrechter
 • Akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen)
 • Bereidverklaring (in te vullen door de mentor)
 • Verklaring van een arts of behandelaar. Hierin staat beschreven wat voor beperking de cliënt heeft.
 • Plan van aanpak