Over Kompas Mentorschap

Een mentor vervult een belangrijke rol in het leven van een cliënt. Kompas Mentorschap zet daarom alleen specifiek opgeleide en ervaren mentoren in. We werken uitsluitend met professionele krachten en niet met vrijwilligers. Zodat de cliënt op vakkundige, stabiele wijze ondersteund wordt.

Persoonlijke begeleiding 

Twee professionele mentoren vormen de kern van Kompas Mentorschap. Dit duo is rijk aan ervaring, kennis en kunde: ze begeleiden al jaren mensen die in zwaar weer terecht zijn gekomen. De persoonlijke aanpak en begeleiding is kenmerkend. De mentoren van Kompas vinden het belangrijk een vertrouwensband met hun cliënten op te bouwen, om al hun wensen en behoeften van de cliënten goed in kaart te brengen. Alleen zo kunnen zij, als wettelijke vertegenwoordiger, opkomen voor de belangen van de cliënt.

Mentor en bewindvoering 

Kompas Mentorschap is onderdeel van Kompas Zuidlaren. Het mentorschap richt zich op alle niet-financiële zaken. Kompas Zuidlaren richt zich juist wel op advies en steun op financieel vlak. Denk hierbij aan bewindvoering, PGB-beheer en inkomensbeheer.

De cliënt bepaalt zelf van welke diensten hij gebruikmaakt.