Kompas Mentorschap

Persoonlijke begeleiding met mentorschap helpt jou bij al jouw vragen op het gebied van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Mentorschap

Mentorschap kan jou helpen wanneer je gebruikt maakt van professionele zorg of hulpverlening. De juiste hulp krijgen kan heel waardevol zijn maar toch kan het je ook kwetsbaar doen voelen. Soms kan je het gevoel krijgen dat je een stukje onafhankelijkheid weggeeft. Samen met een mentor zorgen jullie ervoor dat jij je weer sterk voelt.

Dankzij het mentorschap zorgen wij samen met jou dat jouw welzijn voorop blijft staan en dat jouw belangen goed worden behartigd. Bijvoorbeeld wanneer er keuzes moeten worden gemaakt of er iets geregeld moet worden. Lukt dat (even) zelf niet of wil je het er met iemand over hebben? Dan kan een mentor van Kompas Mentorschap jouw stem zijn.

Wat is een mentor en mentorschap?

Kort gezegd: een mentor is een regisseur voor cliënten of patiënten (in de zorg of hulpverlening) die ondersteuning willen of nodig hebben bij de keuzes die ze moeten maken. Het is iemand die de belangen van mensen in zulke situaties behartigt. Kortom: de mentor is iemand die voor jou opkomt.

Wanneer er zaken besloten moeten worden die gaan over jouw welzijn en niet financieel zijn, dan mag de mentor dit doen als jouw wettelijke vertegenwoordiger. Een voorwaarde daarvoor is uiteraard dat diegene jou goed leert kennen. Onze mentor spant zich dan ook in om zicht te krijgen op jouw wensen en ideeën. Wij willen jou leren kennen als mens.

Contact

Direct contact met ons opnemen? Vul het formulier in en we bellen of mailen je zo snel mogelijk!

Jij houdt zelf de regie met mentorschap

Mocht je denken: ‘Met mentorschap ben ik de sturing over mijn leven kwijt’, dan kunnen we je geruststellen. Voor zover mogelijk zorgt de mentor ervoor dat jij zelf de regie houdt. Dat vinden ze allen van groot belang. Ook al lukt het je (even) niet om je stem zelf te laten horen, er wordt goed gekeken en geluisterd naar je en van daaruit gehandeld uit jouw naam. Waarbij jouw welzijn altijd op nummer één staat.

“Als mentor breng ik rust, een luisterend oor en kijk ik naar de vraag achter de vraag.”

Mentor Kompas Mentorschap

Ons contact: een mentor die naast je staat

Je geeft natuurlijk wel een stukje regie uit handen, wij snappen dat dat niet altijd even gemakkelijk is. Het vertrouwen dat de mentor precies doet wat jij zou willen, moet groeien. Jullie besteden daarom aandacht en tijd in het zo goed mogelijk leren kennen van elkaar. Hoe sta jij in het leven, wat vind je belangrijk, waar heb je een hekel aan, wanneer wil je dat we voor jou optreden?

De mentoren van Kompas Mentorschap zijn ervaren en zeer betrokken bij hun werk en vooral: bij de cliënten met wie ze werken. Zij combineren een persoonlijke met een professionele aanpak.

Ons contact: een mentor die naast je staat

Is mentorschap van meerwaarde voor jouw cliënt?

Werk je zelf in de zorg of hulpverlening en heb je een cliënt voor wie in jouw optiek mentorschap een waardevolle ondersteuning zou kunnen bieden? Zie je bij een cliënt problemen ontstaan doordat diegene moeite heeft om zelf (belangrijke) beslissingen te nemen? Of wie het niet lukt om de dagelijkse (niet-financiële) zaken te regelen? Neem dan eens contact op met Kompas Mentorschap. De kans is groot dat wij hierin van waarde kunnen zijn voor jouw cliënt.

En blijkt er ook ondersteuning nodig op financieel vlak? Kompas Zuidlaren en Kompas Zuidlaren (financiële zorgverlening) werken onder één dak, dus ook dat is zó geregeld.

Vraag nu mentorschap aan

Wie kan mentorschap aanvragen?

Je kunt het voor jezelf aanvragen of voor iemand in jouw omgeving. Voor iemand mentorschap aanvragen is mogelijk als op dat moment aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent de partner;
 • Je bent de voogd en de hulpbehoevende is minderjarig;
 • Je kan mentorschap aanvragen als familie tot en met de vierdegraads bloedverwant;
 • Bewindvoerder;
 • Curator;
 • Officier van Justitie;
 • De instelling en of woonvoorziening van de hulpbehoevende.
Wie kan mentorschap aanvragen?

“Niet de beperking maar juist de mogelijkheden staan op de voorgrond.”

Mentor Kompas Mentorschap

Werkwijze Kompas

Na de aanvraag van mentorschap gaan we direct voor je aan de slag. Om te beginnen gaan wij met elkaar kennismaken. In dit gesprek vragen we wat jouw vragen en wensen zijn, waarna wij vertellen wat wij daarin kunnen betekenen. Dat vormt het startpunt voor ons plan van aanpak. Verder maken we de vereiste documenten in orde en zorgen we – zo mogelijk samen met jou – dat het mentorschap wordt aangevraagd bij de kantonrechter. Deze rechter moet goedkeuring verlenen.

Lees hier hoe het stapsgewijs verder verloopt.

Vereiste documenten

Voor de aanvraag tot mentorschap bij de kantonrechter, moeten de volgende documenten worden ingediend:

 • Aanvraagformulier voor de kantonrechter;
 • Akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen);
 • Bereidverklaring (in te vullen door de mentor);
 • Verklaring van een arts of behandelaar (met daarin de beperkingen van de cliënt);

De mentor ondersteunt vanzelfsprekend bij het in orde maken van de aanvraag.

Wat zijn de bevoegdheden en mentorschap taken?

Kort gezegd: een mentor is een regisseur voor cliënten of patiënten (in de zorg of hulpverlening) die ondersteuning willen of nodig hebben bij de keuzes die ze moeten maken. Het is iemand die de belangen van mensen in zulke situaties behartigt. Kortom: de mentor is iemand die voor jou opkomt.

Wanneer er zaken besloten moeten worden die gaan over jouw welzijn en niet financieel zijn, dan mag de mentor dit doen als jouw wettelijke vertegenwoordiger. Een voorwaarde daarvoor is uiteraard dat diegene jou goed leert kennen. Onze mentor spant zich dan ook in om zicht te krijgen op jouw wensen en ideeën. Wij willen jou leren kennen als mens.

Mentorschapsplan

Het persoonlijke mentorschapsplan – dat na de kennismaking wordt opgesteld – vormt het uitgangspunt. Hierin staan de doelen die we samen hebben opgesteld. Maar ook staan er de gemaakte afspraken en eventuele aandachtspunten in. Dit plan is het handvat waaraan het mentorschap verbonden wordt.

Vertrouwenspersoon

Bij goed mentorschap is er sprake van vertrouwen, vertrouwdheid en professionaliteit. Dat kan alleen wanneer jullie elkaar goed kennen. Daar steken we dan ook tijd en energie in. Alleen door elkaar goed te leren kennen kunnen jouw behoeften en wensen duidelijk worden. Als jouw wettelijke vertegenwoordiger zullen wij hier dan ook voor opkomen. Wij betrekken jou waar mogelijk natuurlijk bij de werkzaamheden voor jou.   

Kosten mentorschap

Mentorschap kosten kunnen per persoon verschillen, dit is namelijk gebaseerd op de persoonlijke situatie. Daarnaast is het in bepaalde situaties ook mogelijk om een mentorschap vergoeding aan te vragen die (een deel van) de kosten vergoeden. De mentoren kunnen dit precies voor jou uitzoeken, tijdens het kennismakingsgesprek zal dit dan ook ter sprake komen.

Mentorschap beëindigen

Het mentorschap beëindigen kan gebeuren onder meerdere omstandigheden. De beëindiging gebeurt bij één van de volgende momenten:

 • wanneer iemand zijn of haar belangen zelf weer kan behartigen;
 • door tijdsverloop – als het voor een bepaalde tijd is afgesproken;
 • na overlijden (van een mentor of cliënt);
 • als de mentor zelf onder curatele, bewindvoering of mentorschap wordt gesteld;
 • door ontslag of beëindiging door de kantonrechter;
 • als het wordt vervangen door een andere maatregel.

Voor beëindiging is altijd contact met de rechtbank nodig en het wordt altijd besloten door de kantonrechter.

Ook ondersteuning op financieel vlak: mentorschap en bewindvoering

Het mentorschap richt zich op alle niet-financiële zaken. Vaak blijkt er echter ook ondersteuning nodig op financieel vlak. Daarin kan Kompas Zuidlaren – waar Kompas Mentorschap uit voortgekomen is – een taak vervullen. Denk hierbij aan bewindvoering, PGB-beheer en inkomensbeheer.

Contact

Wil je meer weten over mentorschap? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij vertellen je er graag meer over en helpen je verder.

Kompas Mentorschap
Annerweg 32
9471 KV Zuidlaren
050 409 91 95

We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur.